Фильтр косой
ITAP

Артикул Характеристика Упаковка Ед.изм. Цена

192 1/2'            1/2'                  20.00         шт.    139.00 руб

192 3/4'            3/4'                  10.00         шт.    234.00 руб

192 1'                1'                      8.00         шт.    364.00 руб

192 11/4'          1'1/4                  5.00         шт.    556.00 руб

192 11/2'          1'1/2                  2.00         шт.    752.00 руб

                                               192 2'                 2'                     2.00         шт.    1282.00 руб

Фильтр косой 500 mic
ITAP

Артикул Характеристика Упаковка Ед.изм. Цена

193 1/2'             1/2'                 20.00        шт.     220.00 руб

193 3/4'             3/4                  10.00        шт.     341.00 руб

193 1'                 1'                     8.00        шт.     528.00 руб

193 11/4'          1'1/4                  5.00        шт.     755.00 руб

193 11/2'          1'1/2                  2.00        шт.     986.00 руб

                                               193 2'                 2'                     2.00        шт.     1635.00 руб

Производитель:ITAP.Италия
Производитель:ITAP.Италия

Фильтр промывной с 2 маноментрами ITAP

Артикул  Характеристика   Упаковка   Ед.изм.  Цена

189 1/2'          15x1/2'                  1.00           шт.      2100.00 руб

189 3/4'            3/4'                      1.00           шт.     2170.00 руб

189 1'                1                         1.00           шт.     2600.00 руб

189 11/4'         1'1/4                     1.00           шт.     2910.00 руб

189 11/2'         11/2                      1.00           шт.     3950.00 руб

189 2'                2                         1.00           шт.     4280.00 руб